Myslivec vyrazil na hon v poledne na konci října 2010. V honitbě mysliveckého sdružení Mezihoří - Jezernice zahlédl divoké prase a bez rozmýšlení po něm vypálil ze své kulobrokové kozlice. Nijak se nezamýšlel nad tím, že nemá ideální výhled ani na to, že v trajektorii střely mohou být další lidé, neboť zde probíhala právě sklizeň kukuřice. Postřelený muž přitom myslivce viděl a před osudovou ranou mu ještě zamával.

„Obžalovaný minul jím lovenou zvěř, zasáhl poškozeného muže a způsobil mu průstřel pravého bérce s tříštivou ztrátovou zlomeninou holenní a lýtkové kosti, s devastací kůže, podkoží a svaloviny bérce. Utrpěl také poškození nervů zásobujících končetinu a šokový stav,“ popsal Knötig.

Podle Okresního soudu v Přerově myslivec porušil hned několik paragrafů a potrestal ho podmínkou za ublížení na zdraví. Muž se s trestem nesmířil a v dovolání tvrdil, že justice jeho čin špatně klasifikovala a nádavkem dokazoval, že z jeho zbraně rána nevyšla.

„Významnou okolností vyplývající ze svědecké výpovědi poškozeného je to, že obviněného viděl, a dokonce mu adresoval pozdravné gesto, když ho spatřil, a že i obviněný viděl poškozeného. Ze svědecké výpovědi poškozeného je zřejmé, že poté, co z kukuřice vyběhla zvěř, padl jen jeden výstřel. Tuto okolnost potvrdili i další svědci, kteří byli na místě přítomni a byli s to se v tomto směru vyjádřit. Žádný důkaz ani náznakem neukazuje na to, že by v rozhodnou dobu padl ještě nějaký další výstřel, a že by tu byla reálná možnost výstřelu pocházejícího od jiné osoby než obviněného,“ vysvětlil Knötig.