"Měla popáleniny 1. a 2. stupně a dnes byla přeložena na běžné oddělení," řekl přednosta kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ludomír Brož.