V dopise nepřímo přiznává, že z ČR uprchnul. Nikoliv ale kvůli kauze s obrazy, ale kvůli tomu, že se prý chystalo jeho další zatčení na zakázku tehdejší politické moci.

„Z České republiky jsem v roce 2009 neodešel proto, abych se vyhnul trestnímu stíhání v kontextu absurdních obvinění z údajného pokusu o prodej padělaných obrazů, ale proto, že mi v atmosféře vyvolané těmito absurdními obviněními hrozilo vážné nebezpečí, že celá situace bude zneužita jistými exponenty, blízkými současné státní moci, k mému definitivnímu odstranění v souvislosti s plánovaným druhým zatčením,“ napsal Kotas soudu s tím, že byl o připravované policejní akci včas informován, a tak se odstěhoval do Kanady.

Jeho odstranění z veřejného života se podle něj přitom plánovalo delší dobu v souvislosti s jeho prezidentskou kandidaturou.

„O podobných akcích se začalo uvažovat, a to prokazatelně, již v roce 1992, kdy jsem se jako poslední oficiální parlamentní prezidentský kandidát postavil proti neústavnímu rozpadu Československa, reprezentovanému tehdy z české strany současným prezidentem Václavem Klausem,“ dodal v dopise, který mají Novinky k dispozici.

Pro plné a konkrétnější vylíčení celé této situace vznikne podle něj prostor v budoucnosti, a to ne příliš vzdálené, Krajský soud v Ostravě se má případem Jiřího Včelaře Kotase zabývat znovu ve čtvrtek. Obžalovaný soudu v dopise oznámil, že ani tentokrát nedorazí a nechá za sebe jednat pouze svou obhájkyni. Celé obvinění odmítá s tím, že obrazy, které nabízel, považoval za pravé a opíral se o znalecké posudky, jimiž na tyto obrazy disponoval.

Za padělky obrazů mu hrozí až deset let

Jiřímu Včelařovi Kotasovi hrozí až deset let vězení. Spolu s ním je obžalován také obchodník Miroslav Simon. Oba muži podle obžaloby nabízeli v roce 2009 v ostravské galerii Chagall šest padělaných obrazů Marka Chagalla, Vasilije Kandinského a dalších malířů.

Majitel galerie ale na schůzce podle svých slov na první pohled poznal, že jsou to padělky. Později bylo zjištěno, že pocházejí z padělatelské dílny v západních Čechách. Obviněno bylo i několik dalších členů této organizované skupiny včetně místní malířky. Tuto část kauzy ale bude soud projednávat samostatně.

Podle státního zástupce Dušana Táborského je hodnota obrazů, které Kotas a Simon nabízeli, téměř nulová. „Máme znalecký posudek Národní galerie, který říká, že cena představuje hodnotu rámu, oleje a plátna,“ řekl žalobce. Kotas ale v dopise, který adresoval soudu, tvrdí, že podle znaleckého posudku, kterým disponoval on, byly obrazy pravé. Pokud by někdo měl mít kvůli tomu problémy, tak to není on, ale příslušný znalec.

Soudce Pavel Suchánek, který se kauzou zabývá, Právu již dříve potvrdil, že padělky byly kvalitní. „Měli jsme tady znalce, který se sám divil, že nejde o pravé obrazy,“ řekl soudce.

Jednání v kauze kolem padělaných obrazů je naplánováno na čtvrtek a na pátek. Zda bude či nebude v tomto termínu vynesen rozsudek, zatím není jasné.