„Viníků ztráty Sazky je více. Patří mezi ně představenstvo i akcionáři, ale jeden nese zákonnou odpovědnost, to je předseda představenstva, generální ředitel pan Hušák,“ řekl Jansta. „Každý se nějak podílel, ale někdo měl rozhodovací pravomoc a předával informace a to byl ředitel, který záměrně manipuloval s fakty a s čísly,“ prohlásil.

Jansta ve zprávě o Sazce mimo jiné odhalil náklady na Hušákův plat v posledních čtyřech letech v čele loterijní firmy. Ze zprávy vyplývá, že čistá roční mzda a Hušákovy odměny za období 2007 až 2011 činila 274,787 259 miliónu korun, jeho průměrný měsíční příjem v letech 2007 až 2010 dosáhl 5,638 miliónu.

Výkonný výbor ČSTV žalobu na Hušáka podat přímo nemůže, pouze ji připraví a předá svým zástupcům v orgánech Sazky. „To je ta mrtvá Sazka bez majetku, budeme iniciovat podání žaloby jejím představenstvem,“ řekl Jansta.

O jak vysokou náhradu se bude v žalobě jednat, není předem vyčísleno. Nejspíše půjde o více než miliardu korun. Hušáka chce žalovat také Česká obec sokolská, která částku vyčíslila na 400 milionů. K žalobě se nejspíš přidá i Sdružení sportovních svazů.