Tato celookresní dopravně bezpečnostní akce je reakcí na páchání trestné činnosti, ke které dochází v celém spektru frýdeckomísteckých služebních obvodů, a také na stále zvyšující se nehodovost a nekázeň řidičů při dodržování bezpečnosti silničního provozu.

„Policisté se zaměřili zejména na důslednou kontrolu vozidel a jejich osádek, s cílem vypátrat a odhalit pachatele trestných činů nebo nalézt odcizené věci. Pozornost byla taktéž věnována řidičům, kteří usedají za volant po předchozím požití alkoholu nebo jiných návykových látek,“ uvedl mluvčí.

"Přes pomyslné policejní síto prošlo přes patnáct set osob a vozidel. Ve stěžejních místech akce, kterými bylo město Frýdek-Místek a Třinec, policisté zjistili přes třicet případů porušení zákona. Jednalo se zejména o jízdu pod vlivem alkoholu a přestupky spojené s bezpečností v silničním provozu. Byl řešen i jeden případ jízdy pod vlivem omamných a psychotropních látek. Policisté vypátrali jednu skrývající se osobu a byly zjištěny poznatky k majetkové trestné činnosti,“ dodal Starzyk.

Akce byla mimořádná v zasazení velkého množství policistů z různých oddělení - počínaje pořádkovou policií, přes dopravní a kriminální službu, cizineckou policií až po speciální pořádkovou jednotku Ostrava.