„Pátrání bylo velmi náročné a potápěči museli prozkoumat dno na rozlehlé ploše,“ konstatovala Pavlíčková. Policistům pomáhal také pětadvacetiletý rybář z Breitenbergu, který jako jediný tragédii přežil, když doplaval na ostrov Tajvan a tam přečkal noc, než jeho volání uslyšel rybář z protějšího břehu ve Valtrově.

Na své druhy volal, aby se jako on svlékli z šatů a plavali k ostrovu, oni se však raději drželi pramice a utonuli.

Podle vodních záchranářů němečtí rybáři v sobotu nedodrželi základní pravidla bezpečnosti. Přestože Lipno dobře znali, vyrazili ve třech na malé pramičce i přesto, že na přehradě byly velké vlny. Navíc neměli ani záchranné vesty.