Kvůli pádu mostní konstrukce, jež 8. srpna 2008 spadla před přijíždějící mezinárodní rychlík, je obviněno 10 lidí. Všichni vinu popírají. Při tragédii zahynulo 8 lidí, 95 se jich zranilo, škoda dosáhla 177,380 miliónů korun.

„Okolností pádu mostu bylo mnoho, poslední kapkou byly události z 6. srpna, kdy se zadrhly vozíky,“ prohlásil znalec. Na adresu obžalovaného Jiřího Vlacha, projektanta ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), například řekl, že neměl všechna potřebná osvědčení k vypracování projektu posunování mostu.

„Myslím, že projekt podcenil,“ řekl. Za mylnou domněnku Studnička mimo jiné označil to, že se předpokládalo, že most má těžiště uprostřed. „To bylo od počátku nedostatkem, most nebyl symetrický, betonová deska nebyla všude stejné vysoká,“ vysvětlil.

Labilní konstrukce

Znalec dále uvedl, že chybou bylo to, že podpěry byly navrženy bez jakékoliv rezervy, že při stavbě docházelo k přemáhání některých stojek nebo že po zbourání staré betonové desky nedošlo k opětovnému zaměření podpor. „Ve výpočtu nebylo zahrnuto ani působení vodorovných sil,“ upozornil Studnička s tím, že na stavbě se improvizovalo, a vznikla tak labilní konstrukce.

Ke zřícení mostu podle znalce došlo pravděpodobně během přípravných prací na zpětný zásun, zřejmě když se nadzvedával most.

„Podpory byly vychýlené, konstrukce byla v labilním stavu a sebemenší impuls pak dal konstrukci do pohybu. Po havárii se prokázalo, že ani pojezdné dráhy nebyly dokonalé, že byly o 40 nebo 50 milimetrů vychýlené,“ poukázal Studnička.