Kristina Mrózková k soudu dorazila v doprovodu svého advokáta. S novináři se odmítla bavit. Pouze na dotaz, zda se cítí vinna, odpověděla: „Ano.“

Podle obžaloby žena poskytovala bez licence služby bankovního charakteru. Od lidí vybírala peníze s příslibem tučného zúročení. Klienti jí věřili, protože působila dojmem velmi seriózní a vzdělané dámy.

„Na základě uzavřených smluv o finanční půjčce nebo prostřednictvím vystavení směnek přijímala vklady od veřejnosti s příslibem jejich následného zhodnocení pevně stanovenou měsíční úrokovou sazbou v rozmezí od čtyř do patnácti procent, ačkoli ve skutečnosti žádné obchodní operace neprováděla a ani neměla v úmyslu je provádět,“ píše se v obžalobě.

Vyplatila jen část

Smluvně sjednané zhodnocení vyplácela pouze částečně z peněz, které získala od svých dalších klientů. „Vše dělala s vědomím, že s ohledem na své finanční možnosti, charakter činnosti, výši sjednaného zhodnocení, počet klientů a objem vylákaných finančních prostředků nebude schopna svým závazkům dostát,“ tvrdí státní zástupce.

Částka, kterou od 116 klientů vylákala, je v obžalobě vyčíslena na 159 miliónů korun a 10 tisíc euro. Část peněz ale klientům Mrózková vrátila, takže jí zbývá ještě uhradit 89 miliónů korun.

Hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechem svědků a zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek.