Zákoník sice na jedné straně posiluje ochranu práv kupujících, kteří nabyli majetek v dobré víře, konkrétně v případě bazarového prodeje však současnou praxi spíše zpřísní.

Majitelé bazarů se totiž zpravidla neřídí občanským, ale obchodním zákoníkem a ten je na evropské poměry nezvykle liberální.

Dobrá víra zatím nebyla chráněna

„Návrh nového občanského zákoníku v podstatě odstraňuje dnešní téměř protiústavní stav, kdy dobrá víra není chráněna vůbec,“ řekl Právu náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer. „Na druhou stranu trochu zpřísňuje podmínky v rámci obchodního zákoníku,“ podotkl náměstek.

Občanský zákoník doposud neumožňuje nabýt vlastnictví věci od nevlastníka, tedy někoho, kdo věc ukradl nebo vědomě jako kradenou prodal, a ta se tak po odhalení svého původu automaticky vrací původnímu majiteli. Obchodní zákoník původ zboží neřeší.

„Když auto koupíte v autobazaru, tak dnešní praxe majitelů těchto podniků je taková, že si do všech smluv dávají ustanovení, že smlouva se řídí obchodním zákoníkem,“ vysvětlil Melzer. Kupec tak podpisem smlouvy nabývá vlastnická práva, a když se později ukáže, že vůz byl kradený, jeho původní majitel musí škodu uplatňovat u zloděje, který mu ho odcizil, případně prodejce, který s kradeným zbožím obchodoval.

Dvojkolejnost smluv zmizí

Nový občanský zákoník dvojkolejnost odstraní a všechny smlouvy bez ohledu na to, zda je uzavírá fyzická osoba nebo podnikatel, budou mít jednotná pravidla.

Ta nabytí vlastnictví od nevlastníka umožňují, speciálně na případy bazarového prodeje však stanovují tříleté moratorium.

„Získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky,“ stanovuje výslovně v paragrafu 1102 nový občanský zákoník.

Právo tento týden upozornilo na množící se případy dovozů kradených aut ze Slovenska, a to dokonce vybavených certifikáty originality vozidel, tzv. KO. [celá zpráva]

Případný kupec takového vozu by se po platnosti nového občanského zákoníku mohl ještě tři roky po koupi dočkat nemilého zjištění, že musí auto vrátit původnímu majiteli.

„Vůbec nehraje roli, kde bylo auto ukradeno. Pokud byla věc ukradena na Slovensku a v České republice prodána nějakému Čechovi, tak se na to aplikuje český občanský zákoník. Stejně jako kdyby byla ukradena v Americe,“ podotkl Melzer.