Počet obětí rostl při střetnutích na železničních přejezdech, registruje Drážní inspekce. Na následky těchto nehod zemřelo v prvních třech měsících letošního roku 15 lidí, čímž došlo k nárůstu oproti roku 2007 o 650 procent.

Při 1 200 neštěstích na drahách letos zahynulo 68 osob a 156 jich bylo zraněno. "Za poslední čtyři roky se jedná o absolutně největší počet mimořádných událostí a zároveň absolutně nejvyšší počet usmrcených osob na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových, speciálních (metro) a dráze lanové v průběhu prvních tří měsíců roku," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Přestože počet nehod na železnici se letos drží v průměrných hodnotách, mají střety na kolejích výrazně tragičtější následky. "Je to poprvé v historii Drážní inspekce, kdy počet mrtvých přesáhl počet zraněných," doplnil Drápal.

Výrazný nárůst počtu mimořádných událostí eviduje Drážní inspekce na tramvajových, trolejbusových drahách a v metru, když tam letos prošetřovala už 747 nehod.

V prvním čtvrtletí roku 2010 také výrazně stoupl počet nehod na železničních přejezdech. Zatímco v předcházejících letech docházelo průměrně k 53 střetnutím, tak v letošním roce Drážní inspekce eviduje 86 takovýchto událostí, v důsledku kterých zemřelo již 15 lidí a 28 bylo zraněno.