Přestupky jsou v základní statistice členěny na dopravní a pořádkové. Zatímco počet přestupků pořádkových je vyšší než těch dopravních, výše uložených pokut je oproti tomu opačná a více peněz lidé zaplatili za dopravní přečiny.

Přestupky a uložené pokuty v roce 2009 v ČR
 Počet přestupků
Výše uložených pokut na místě
Doprava
579 410
424 958 050
Pořádek
755 896264 174 200
Celkem
1 335 306689 132 250
   
Praha
196 846
97 317 697
Zdroj: Policejní prezidium / Policie Praha

Zásadní podíl na statistice má v tomto směru hlavní město. V Praze policisté loni řešili téměř 200 tisíc přestupků a uložili pokuty za skoro sto miliónů korun.

"Z celkového počtu přestupků policisté v metropoli na místě vyřešili asi 83 procent všech přestupků,“ uvedli ke statistice pražští policisté.

Statistika pořádkových přestupků v roce 2009 podle policejních celků:
Policejní správa
Přestupků
Uložené pokuty na místě
Praha*
111 554
51 837 800
Středočeský kraj*
86 249
30 076 350
Jihočeský kraj*
45 856
14 001 200
Západočeský kraj*
72 09621 624 500
Severočeský kraj*
107 458
35 357 550
Východočeský kraj*
54 192
18 236 150
Jihomoravský kraj*
147 963
60 197 050
Severomoravský kraj*
130 528
32 843 600
Celkem
755 896
264 174 200
Zdroj: Policejní prezidium
* Do 31.12.2009 neodpovídalo regionální uspořádání policie krajům