Rozsudek, který v úterý vynesl Okresní soud v Jindřichově Hradci, ještě nenabyl právní moci. Státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na podání odvolání. 

Podle obžaloby měl Mazura krást v 11 archivech. Sebral listiny v jižních Čechách, v Praze, Plzni, Beněšově a Klatovech. Způsobil při tom několikamiliónovou škodu. Soud však filatelistu potrestal pouze za krádeže cenin v Třeboni a Táboře, k nimž se sám odsouzený přiznal. 

Nepodařilo se prokázat, že na zbylých místech dokumenty odcizil právě Mazura. Rovněž nebylo průkazné, zda exempláře nalezené u odsouzeného do archivů vůbec někdy patřily. Muž je mohl získat například pomocí dražby či ze soukromých zdrojů. 

Do archivů muž chodil pod záminkou studia dokumentů. Policie jej dopadla během krádeže v Třeboni v květnu v roce 2007. Při domovní prohlídce u něj zadržela velké množství vzácných listin.