Práce na vozovce v úseku 5. května mezi Jižní spojkou a ulicí Ryšavého začaly v úterý okolo sedmé hodiny ranní. Dopravci z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřeli pravý jízdní pruh. Na komunikaci se proto vytvořily kolony. Situace se v průběhu dne ještě přiostřila. Zejména kamiony uvízly v 25kilometrové zácpě, která blokovala nájezd i výjezd z okruhu.

Práce ve směru z ulice 5. května by podle plánů měly trvat do 19. července, uvedl pracovník informačního centra. Stavební úpravy na Jižní spojce však budou pokračovat na jiných úsecích silnice.

Do 28. srpna bude obousměrně omezen provoz v ulici Záběhlická. Cílem úprav se stane vnější římsa mostu a výstavba protihlukové stěny.

Letní období je pro úpravu silnic nejvhodnější

Stavební opravy jsou plánovány jako dlouhodobé. Právě proto musí být prováděny v období letních prázdnin, kdy se předpokládá nižší dopravní  zatížení na všech komunikacích. Mnoho Pražanů v těchto dnech opouští město, odjíždí na dovolenou do zahraničí nebo na venkov. V případě, že by se práce konaly v jiném termínu, následky by podle pracovníka dopravního informačního centra mohly být mnohem horší.

Jižní spojka je pražská rychlostní komunikace spojující Barrandovský most s významnými komunikacemi na jih od centra. Začíná u Vltavy na východním předmostí Barrandovského mostu a končí na mimoúrovňové křižovatce s Průmyslovým polookruhem u Štěrbohol.
Stala se hlavní tranzitní i vnitroměstskou komunikací v Praze a prakticky jedinou trasou, na které mohou Prahou projíždět kamiony ze západní do východní části města.