Senát vedený soudcem Alexanderem Károlyim nový proces nepovolil i přesto, že mu to doporučil ve svém nálezu Ústavní soud (ÚS), tedy nejvyšší soudní autorita v ČR. Ten na přelomu února a března vyhověl Zýkově stížnosti a nařídil nové jednání o obnově, kterou už předtím obvodní i pražští městští soudci jednou zamítli. Teď to Károlyiho senát udělal znovu.

Ovšem podle obhájkyně Slámové, ale i dalšího v tomto případu neangažovaného advokáta Jaroslava Ortmana měl obvodní soud ten ústavní poslechnout. „Nález Ústavního soudu je pro obecné soudy závazný a měly by jej respektovat. V tomto případě tedy měl obvodní soud respektovat hodnocení důkazu Ústavním soudem a obnovu řízení povolit,“ míní Ortman.

Nerespektování závazného nálezu ÚS podle něj snižuje vážnost této nejvyšší soudní instituce a jde prý o porušení litery zákona.

Nestačil nový důkaz

„Návrh na povolení obnovy řízení (obvodní) soud zamítl, neboť nebyly shledány důvody obnovy řízení. Dle názoru soudu nebyly předloženy takové nové důkazy či skutečnosti soudu dříve neznámé, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině či trestu pro odsouzeného,“ řekla Právu pracovnice trestní kanceláře soudu v Praze 9.

Jenže podle Ortmana nepřísluší soudu při rozhodování o obnově řízení hodnotit důkazy, to má učinit až při novém procesu.

Károlyiho senátu přitom nestačil jako nový důkaz ani obhajobou předložený znalecký posudek forenzního biomechanika Jiřího Strause, podle kterého pachatel zachycený na kameře byl mnohem vyšší (o 12 centimetrů), než je ve skutečnosti Zýka.

„Nepřinesl nové informace, na základě kterých by soud dospěl k takovému stupni pravděpodobnosti o tom, že by na základě informací v předloženém posudku mohlo dojít ke změně původního rozhodnutí soudu,“ upřesnila pracovnice soudu s tím, že jiné důkazy „pevně“ svědčí o vině odsouzeného.

Pro Ústavní soud byl naopak zásadní

Toto tvrzení však naprosto popírá mínění ústavních soudců. Jejich senát vedený Františkem Duchoněm totiž v nálezu ÚS jasně napsal, že důkaz obhajoby „se jeví jako zásadní“, soudu dříve neznámý a mohl by ve spojení s předchozími důkazy „odůvodnit jiné rozhodnutí o vině stěžovatele“.
Pravdivost závěrů biomechanika navíc potvrdil i revizní posudek z kriminalistického ústavu, který si vyžádal soud. A podle ústavních soudců by oba posudky měly nepochybně vliv na výrok o vině, pokud by došlo k obnovenému líčení.

Obecné soudy tak podle ÚS svými zamítavými stanovisky porušily Zýkova základní práva na spravedlivý proces a jeho advokátka Slámová míní, že to nyní udělal Károlyiho senát znovu. „Nález Ústavního soudu je závazný a musí se jím řídit. A on se jím neřídil, když si trval na svých předchozích tvrzeních, což považuji za nezákonné jednání soudu,“ uvedla Slámová, která si okamžitě podala stížnost. Tou se bude muset zabývat městský soud. „Doufám, že alespoň ten bude respektovat nález Ústavního osudu,“ věří Slámová.

Jediné, co prý obvodní soud z nálezu ÚS dodržel, byla výměna původního předsedy senátu, i když i s tou se prý jeho nástupce Károlyi vůbec neztotožnil.

„Velmi nemile mě překvapilo, když obvodní soud důrazně kritizoval nález Ústavního soudu s tím, že například jeho názor o vhodnosti změny původního soudce považuje za skandální,“ podotkla Slámová.