"Městský soud v Praze rozhodl, že výrobou a následným dovozem byla porušena autorská práva žalobce. Následně bylo z rozhodnutí Celního úřadu Tachov uloženo u zboží propadnutí ve prospěch státu,“ uvedla mluvčí západočeských celníků Jitka Blahutová.

Zboží bylo dováženo v nákladním kontejneru z Asie pro firmu se sídlem v Praze. Majitel autorských práv se obrátil v této věci na soud.

Část zabaveného oblečení dostanou děti

Případ dospěl k závěru téměř po dvou letech. "Části souprav, na kterých se postavička Krtka přímo nevyskytuje, budou použity pro humanitární účely. Části oblečení, které nelze poskytnout pro humanitární potřeby, jelikož z nich nelze napodobeninu postavičky odstranit, celníci nechali zlikvidovat,“ doplnila Blahutová.

Dětské soupravičky poputují v nadcházejících dnech do osmi různých ústavů a zařízení pro děti. Celní úřad Tachov bude například předávat 650 souprav Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a 150 souprav Kojeneckému ústavu s dětským domovem v Plzni.

"Přejímajícím organizacím bude zboží převedeno bezúplatně, jsou pouze povinny zajistit označení zboží nápisem humanita, a to takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a nebyla tím snižována důstojnost osob, které je budou používat,“ uzavřela Blahutová.