Poslanecká novela má za hlavní cíl dostat ze zákona v co nejkratší době nejspornější pravidla. Mezi ty se řadí například možnost uložení pokuty cyklistovi nebo řidiči, který se sám při dopravní nehodě zraní. Autoři novely chtějí, aby ji Sněmovna podpořila již v prvním čtení. Je také dohodnuto, že k novele nebudou autoři podávat žádné pozměňující návrhy, aby byla přijata co nejrychleji.

Jedním z předkladatelů novely je ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Ten chce větší změny v zákonu předložit až po roce platnosti zákona, který změnil řadu pravidel na silnicích v červenci loňského roku.

Poslanecká novela mimo jiné ruší dvojí trest za vjezd do pěší nebo obytné zóny. V případě stání na vyhrazeném místě pro invalidy zůstane trestem pokuta, úřady už neodeberou provinilci řidičský průkaz.

Návrh novelizuje i přestupkový zákon. Do něj zavádí nové přestupky, jako je jízda bez státní poznávací značky nebo s jinou poznávací značkou, než má vozidlo mít. Dalším prohřeškem bude jízda se zakrytou nebo nečitelnou značkou. To se podle předkladatelů týká hlavně motocyklistů. Přestupkem bude i jízda vozidlem, které pro svůj technický stav bezprostředně ohrožuje ostatní.

Návrh také odstraňuje výjimku ze zákazu zastavení a stání na určených místech pro řidiče aut rozvážejících poštu. Tuto výjimku řidiči často mylně vnímali jako neomezenou výjimku ze zákazu, což by podle předkladatelů znamenalo zvýšené riziko ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Co by měla novela zákona změnit?
Zrušení uložení pokuty cyklistovi nebo řidiči, který se zraní při nehodě
Zrušení dvojího trestu za vjezd do pěší nebo obytné zóny
Za stání na místě pro invalidy zůstane pokuta, řidičský průkaz se odebírat nebude
Za přestupek bude považována jízda bez SPZ nebo s jinou SPZ, jízda se zakrytou nebo nečitelnou značkou.
Přestupkem bude jízda vozem, které pro svůj technický stav ohrožuje ostatní.