Za porušování povinností při správě cizího majetku ho plzeňský soud potrestal rokem vězení s podmínečným odkladem na osmnáct měsíců. Případ soud neprojednával v hlavním líčení ale vydal trestní příkaz. "Rozsudek je už v právní moci," uvedl soudce Boris Valový.

Vránu vyšetřovali detektivové z plzeňské expozitury útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Zjistili, že šestapadesátiletý vystudovaný lékař jako šéf špitálu na sklonku roku 2004 vydal příkaz k úhradě faktury na částku 102 tisíc korun malíři Parláskovi za deset obrazů, a to v rozporu s nařízením tehdejšího náměstka ministra obrany Jána Dzvoníka, který dopisem adresovaným Vránovy nařídil zrušit veškeré smluvní vztahy s malířem Parláskem.

Vrána svému nadřízenému písemně odpověděl, že objednávku obrazů zrušil ale ve skutečnosti díla tajně koupil za peníze armády.

Vrána jako ředitel skončil po 1.1. 2006 , kdy Vojenská nemocnice přešla pod vedení plzeňské Fakultní nemocnice. V současné době je obchodním ředitelem v gastronomické firmě Stravbyt s.r.o, kde vykonává funkci obchodního ředitele a je i jedním ze společníků. Stejná firma v roce 2003 zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování stravovacích služeb právě ve Vojenské nemocnici, které v té době Vrána šéfoval.

Zřizovatel plzeňské vojenské nemocnice, kterým bylo Ministerstvo obrany, není podle mluvčí MO Moniky Machtové legitimováno pro vymáhání náhrady škody po bývalém řediteli Vránovi " Veškeré závazky Vojenské nemocnice Plzeň přešly po sloučení na Fakultní nemocnici Plzeň, jejímž zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví," vysvětlila Machtová.