Kolona od Barrandovského mostu byla několik kilometrů dlouhá. S ohledem na stav odstraňování kamiónu ze silnice bylo místo částečně průjezdné nebo zcela uzavřené. V okamžiku, kdy se na místo dostavil jeřáb, který kolos postavil zpět na kola, byl provoz zastaven i v opačném směru a kolony se tvořily již od Černého mostu.

Policisté dopravu odkláněli přes Švehlovu ulici, kde se však také tvořily dlouhé kolony.