V posudku, který má Právo k dispozici, jeho zpracovatel Martin Smělý uvádí, že neodpovídá příslušné normě například šířka a klopení komunikace, umístění svodidla či sklon svahu. "Z hlediska stavu komunikace vzhledem k nehodě je především dezolátní stav krajnice. Klopení nezpevněné krajnice mohlo zapříčinit špatné vedení vozidla, které vyjelo z jízdního pruhu," konstatuje znalec.

Dalším podstatným faktorem je podle posudku obrácené klopení celé komunikace, které místo do středu směřuje k okraji. "Rozdíl v klopení oproti normě je místy i šest procent, což může být až 28 centimetrů. Faktor odstředivých sil na projíždějící vozidlo je velice silný a může vést za tohoto stavu k nebezpečným situacím," píše v posudku Smělý. Ten na dotaz Práva nechtěl svůj závěr komentovat. "Nezlobte se, já jsem podepsal policii prohlášení, že nebudu podávat informace," odmítl Smělý cokoliv k posudku sdělit.

Žalobkyně o zastavení stíhání neuvažuje

Českokrumlovská státní zástupkyně Marie Králová, která vyšetřování nehody dozoruje, řekla, že uvedený posudek bude mít vliv na trestní řízení, ale nikoliv takový, aby došlo k zásadnímu obratu. "O zastavení trestního stíhání řidiče autobusu zatím neuvažuji," prohlásila bez dalších podrobností žalobkyně.

Krbcův advokát Zdeněk Ptáček řekl, že se zpracovává další znalecký posudek z oboru silniční dopravy. "Odborník by se měl vyjádřit k případné příčinné souvislosti nehody se špatným stavem komunikace. Ze stop na místě nehody bylo patrné, že autobus vybočil ze směru po najetí do výtluků ve vozovce," dodal Ptáček.

Ten má k dispozici už také znalecký posudek o technickém stavu autobusu, ve kterém znalec konstatuje, že Neoplan byl po technické stránce v pořádku. Znalci podle advokáta vyloučili i mikrospánek řidiče.