Hlavní obsah
Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství

Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který s podporou evropských fondů realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), začíná školám poskytovat poradenství zaměřené na strategické řízení a plánování. To poběží s pomocí krajských center podpory. Bude využívat znalostní databázi projektu SRP a helpdesk NIDV.

Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství
Projekt SRP od září pilotuje systém online poradenství

Do pilotáže poradenství se od září 2019 do konce roku zapojují vybrané školy, spolupracující při ověřování systému intenzivní podpory. Po pilotním otestování se možnost online poradenství v oblasti strategického řízení a plánování otevře všem základním, mateřským, ale i středním školám v ČR.

„Spuštění poradenství představuje další důležitý milník našeho projektu. Vytvořili jsme znalostní databázi, která jako nová vyhledávací platforma integruje na internetu všechny relevantní informace, a upravili jsme stávající helpdesk NIDV tak, aby v maximální možné míře vyhovoval potřebám členů vedení škol a dalším zájemcům o konzultace. Systém bude navíc garantovaný, tazatelé si mohou být jisti, že všechna nabízená doporučení budou po odborné a věcné stránce prověřována,“ říká projektový manažer SRP Petr Valenta a doplňuje, že v budoucnu by mohl být systém obohacen o poradenství k problematice tzv. místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v územích, což je oblast představující druhý pilíř aktivit projektu.

Všechny české školy tak budou mít díky nově spouštěné formě poradenství možnost dozvědět se informace o celém cyklu strategického řízení a plánování, jeho metodách, nástrojích a předpokladech pro jeho zavádění do života školy.

I když se jim, na rozdíl od zapojených škol, nedostane osobní podpory od konzultantů působících přímo ve školách, odborní poradci a experti SRP budou školám prostřednictvím systému online poradenství plnohodnotně nápomocni, nejen pokud jde o metodiku stanovení přednostních oblastí rozvoje školy, ale také při sestavování příslušných strategických dokumentů a vyhodnocování pokroku v zavádění strategických cílů.

Strategické řízení v praxi

Vybrané české školy se začaly učit strategicky řídit a plánovat na podzim roku 2017. Tehdy do projektu vstoupilo 17 škol z celé ČR. O rok později, v září 2018, pracovníci projektu rozšířili nabídku a začali poskytovat exkluzivní služby konzultantů rozvoje škol dalším 49 školám. Tyto školy se nyní nacházejí v tzv. druhém roce cyklu intenzivní podpory. V současné době se do projektu zapojuje 28 škol, které budou zpracovávat své strategické plány.

Pokud jde o samotnou podporu, je rozdělena do čtyř fází, které zhruba odpovídají školním pololetím. V prvním pololetí stanoví ředitelé ve spolupráci s konzultanty a pedagogickým sborem oblasti, ve kterých se škola potřebuje nebo chce rozvíjet. Následuje sestavení priorit a cílů, které budou přehledně popsány v tzv. strategickém plánu rozvoje školy.

Jednotlivá opatření pro dosažení těchto cílů, včetně harmonogramu a způsobů ověření, budou upřesněna ve školním akčním plánu. Ve druhém školním roce pak školy svůj akční plán uskuteční a vyhodnotí. To vše s metodickou podporou konzultantů, ale také mentorů, koučů a dalších odborníků, kteří budou pomáhat s řešením specifických potřeb škol.

Odborníci z projektu SRP považují za důležité, aby se systém po ověření přenesl do standardní nabídky podpory vedení škol. Cílem projektu je proto motivovat zapojené ředitele, aby zkušenosti nabyté v průběhu intenzivní podpory dále předávali svým kolegům. Osobní přístup a možnost zažít úspěch, tedy principy, na kterých je intenzivní podpora postavena, mohou postupné sdílení a vzájemnou kolegiální podporu mezi řediteli efektivně stimulovat.

Autor: Lukáš Pfauser

...

 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků