Ačkoliv nové technologie v řemesle využívají více jak dvě třetiny firem, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Zatímco většina právnických osob myslí na zadní vrátka a zajišťuje se vůči hrozbám z nových technologií, živnostníci neinvestují do této oblasti buď vůbec nic, nebo naprosté minimum. Přesto malí podnikatelé výpočetní techniku využívají hojně. Polovina z nich si ale není schopna spojit pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností. Podnikatelé příliš nevěří středním odborným školám, které dle mínění 40 % podnikatelů nedokážou dostatečně připravit budoucí absolventy na digitalizaci. I proto si Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR ) dala za cíl v rámci projektu Roku digitálního podnikání 2019 oslovit skupinu menších firem a podnikatelů a ukázat jim jednoduše, srozumitelně a na konkrétních příkladech možnosti, které se jim nabízejí a které jsou běžně dostupné. Kompletní výsledky průzkumu AMSP ČR k řemeslům 4.0 naleznete ZDE .

Elektronické platební metody a on-line marketing vedou v užívání moderních technologií v segmentu maloobchodu. Prodejci chápou, že bez přizpůsobení svých webových stránek chytrým telefonům a bez profilů na sociálních sítích nemohou dlouhodobě uspět. Kvůli přístupu a preferenci zákazníků jsou maloobchodníci tlačeni do digitalizace, což jim na druhou stranu přináší velký prostor pro zpracování dat o nich a posilování vztahu obchodníka se svými zákazníky. Hlavním současným vývojovým trendem v maloobchodě je dynamický rozvoj internetových obchodů a digitalizace obchodní činnosti. Jak ale potvrzuje další aktuální průzkum AMSP ČR, zdaleka ne všichni maloobchodníci si tuto skutečnost uvědomují a jsou na nové trendy připraveni. Z kamenných prodejen se postupně stanou showroomy a testovací prostory. Kompletní výsledky průzkumu k obchodu a retailu 4.0 naleznete ZDE .

Mezi nejvyužívanější moderní technologie ve službách patří on-line rezervace, on-line objednávky, sociální média nebo cloudové služby. Je zřejmé, že zhruba polovina podnikatelů ze segmentu služeb zatím neví, co si pod pojmem chytrá služba mají představit. Podnikatelé hledají nové nástroje pro ulehčení a zefektivnění, a to zejména administrativní práce a práce s daty. Pouze každý pátý investoval něco do kybernetické bezpečnosti. Nicméně v tomto segmentu očekává AMSP ČR značný nárůst investic v následujícím období. Kompletní výsledky průzkumu k službám 4.0 naleznete ZDE .