Když je tepelná izolace přímo součástí základové desky, zaplatíte méně za zateplení podlahy a vytápění domu

FOTO: CEMEX

Nabídka systémových základových desek zahrnuje konstrukční řešení samonosné desky s tepelnou izolací, která vyhovuje i nejvyšším požadavkům pasivních domů. Její monolitická konstrukce je uložena na nadezdívce tvořené tvárnicemi ztraceného bednění, tudíž je zcela nezávislá na podkladu. Vzduchová mezera brání vzlínání vlhkosti do základové desky. Systémové řešení minimalizuje vznik tepelných mostů a snižuje riziko poruch. „Cena základové desky odráží technologie, spolehlivost a kvalitu, nemá smysl při jejím výběru šetřit,“ vysvětluje Ing. Petr Hoke, zástupce společnosti CEMEX Elegohouse.

Při betonáži samonosné desky fungují izolační vložky jako ztracené bednění.

Při betonáži samonosné desky fungují izolační vložky jako ztracené bednění.

FOTO: CEMEX

Základové desky ELEGOHOUSE jsou kompatibilní s jakýmkoliv druhem zdícího materiálu, výborně fungují i u dřevostaveb. Pro stavbu montovaného domu nebo dřevostavby je ideální sendvičová základová deska. V nabídce najdete také základy domu na pěnovém skle či extrudovaném polystyrenu, ale i „klasické“ plošné založení či základové pasy. Více informací najdete na www.elegohouse.cz.

FOTO: CEMEX

Ve prospěch základových desek od CEMEXu hovoří také kvalitní beton z vlastních betonáren.