Nejen lékaři by mohli vyprávět, k jakým úrazům dochází při sportu, na silnicích i při práci doma, i o tom, jak vysoké je riziko nemoci. Každý trochu zodpovědný člověk by proto měl mít pojištěna alespoň základní životní rizika, především ti, kteří splácejí nějaké finanční závazky.

Vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné vám poskytne rizikového pojištění ProSichr od Wüstenrotu. Jeho základním stavebním kamenem je pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny. Navíc si podle svých potřeb můžete vybrat z celé řady výhodných připojištění, jako například trvalých následků úrazu, vážných onemocnění nebo denní dávky při pobytu v nemocnici. Pojištění ProSichr je konstruováno jako stavebnice, takže si můžete zvolit jen ta připojištění, která považujete za potřebná. A to je velká výhoda proti pojistným produktům nabízeným v balíčcích. Pro klienty, kteří splácejí úvěry, má Wüstenrot speciální rizikové pojištění ProSichr k úvěru. U něj se pojistná částka odvíjí od výše úvěru. Jeho splácením pojistná částka postupně klesá. Pojistné tak platíte pouze po dvě třetiny doby trvání pojištění.

Wüstenrot myslí i na vaše děti

K rizikovému životnímu pojištění ProSichr vám Wüstenrot poskytne zdarma „Úrazové pojištění Dětství“. Získáte tak úrazové pojištění pro všechny své děti ve věku od 6 měsíců do 18 let. Pojištění zahrnuje výplatu dvojnásobku pojistného plnění u připojištění trvalých následků úrazu v důsledku dopravní nehody, u tělesného poškození organismu výplatu pojistného plnění za všechny diagnózy způsobené jedním úrazem na rozdíl od denního odškodného a do třetice výplatu denních dávek od 1. dne pobytu v nemocnici ve výši až 150 korun na den.

Jednoduše on-line

Rizikové životní pojištění ProSichr si můžete sjednat snadno a rychle on-line na www.wustenrot.cz nebo po telefonu na 800 22 55 55. Možnosti pojištění si také můžete srovnat na kalkulačce životního pojištění.

Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy (nabídku).