Jednou z vysokých škol, která přijímá přihlášky až do poloviny září 2013, je i Vysoká škola ekonomie a managementu.  Zájemci o studium na VŠEM si tak stále mohou vybírat z nabídky bakalářských oborů Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing nebo obor Business Economics vyučovaný v anglickém jazyce. V rámci magisterských oborů se jedná o Management firem nebo studijní program MBA zaměřený na podnikovou ekonomiku či management ve zdravotnictví.

Studium VŠEM

Studium VŠEM

Nabízíme moderní studium s mnoha výhodami s cílem zvyšovat šance absolventů v konkurenčním prostředí. Vysokou kvalitu studia zajišťuje inovativní systém výuky včetně využívaných technologií a profesionální lektorský tým. Důraz také klademe na propojenost studia s praxí. Samozřejmostí je i možnost vycestování během studia do zahraničí,“ vysvětluje strategii VŠEM ředitelka Lucie Čunderliková.

Více informací o Vysoké škole ekonomie a managementu se zájemci mohou dozvědět na Dni otevřených dveří 2.7.2013 a 6.8.2013 či na www.vsem.cz.