Zájem určitě mají. Bude to však v odlišné struktuře, a to zejména v kontextu posunu mezi investičním a provozním financováním. Alespoň takový vývoj zájmu klientů pozorujeme. Musím připomenout, že české firmy prokázaly v minulých letech obrovskou flexibilitu, a i přes nepříznivý ekonomický vývoj vidíme řadu úspěšných podnikatelů a firem. Jsem velmi rád, že GE Money Bank díky tomu, že je silná a stabilní, že je součástí silné korporace, může podpořit právě ty, kteří se rozhodli krizi čelit svou odvahou a nasazením.

Je vaše banka připravena poptávce po úvěrech vyhovět?

Určitě ano. Jsme velmi dobře kapitálově vybaveni, v září přesahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti 16 procent, to je dvojnásobek regulatorního požadavku. Stejně tak máme vysokou likviditu a vysoký apetit našeho vlastníka růst na českém trhu. Jinými slovy to znamená, že máme dost volných peněz, které můžeme půjčovat jak firmám, tak domácnostem. Naší mimořádnou výhodou se v současnosti stává skutečnost, že náš vlastník, General Electric, jedna z největších a nejvýznamnějších firem na světě, není zdaleka jen bankou. Naše současná celosvětová pozice krizí posiluje a řešíme spíš opačné výzvy než skupiny výhradně bankovní. GE chce investovat a růst. Využít situaci, která je nyní na světových trzích. Samozřejmě s řízenou profitabilitou a náklady.

http://www.gemoney.cz/ge/cz/3