Jak často mohu školení s možností odpočtu trestných bodů absolvovat?
Školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů lze absolvovat jedenkrát za kalendářní rok.

Znamená to tedy, že si během krátké doby mohu odečíst celkem 6 trestných bodů?
Přesně tak. Jestliže se školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů zúčastníte např. v prosinci 2011, můžete další školení bezpečné jízdy absolvovat již v lednu 2012, čímž si během krátké chvíle můžete odmazat 6 trestných bodů ze svého bodového konta.

Co mohu udělat proto, abych si stihl ještě na přelomu tohoto roku odmazat zmíněných 6 bodů?
Stačí se jednoduše zaregistrovat u nás v Centru bezpečné jízdy. Zájemce o účast na školení bezpečné jízdy vyplní Žádost o přijetí (ke stažení na webových stránkách www.odpocetbodu.cz), kterou doloží výpisem bodového hodnocení osoby (takový výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků) nikoli výpis z evidenční karty řidiče. Originál žádosti společně s originálem výpisu z bodového hodnocení řidiče doručí na naši adresu.

Můžu přijít kdykoliv nebo jen když dosáhnu určitý počet bodů?
Školení bezpečné jízdy se může zúčastnit každý, kdo má ke dni podání Žádosti o přijetí v registru řidičů nějaké body. Nesmí jich ale aktuálně být více jak 10 a zároveň nesmí být žádný přestupek ohodnocen 6 a více body.

Ilustrační foto

FOTO: O. Hertl


Jak školení probíhá a co je jeho obsahem?
Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí jako jsou:
teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení
důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel
prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy.

Školení není zakončenou zkouškou.

Jakým způsobem mi budou body následně odmazány?
Každý účastník obdrží po absolvování školení bezpečné jízdy Potvrzení o ukončení školení. S tímto Potvrzením a žádostí o odmazání bodů, se musí ve lhůtě 30 dní dostavit na příslušný obecní úřad, který mu následně body odečte ke dni absolvování školení.

Jaká je cena školení s možností odpočtu bodů?
Cena školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů je 3.890,- Kč vč. DPH, veškeré další informace o školení naleznete na www.odpocetbodu.cz nebo na telefonním čísle 476 449 976.