Jak školení probíhá a co je jeho obsahem?
Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí jako jsou:
teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení
důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel
prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy.

Školení není zakončenou zkouškou.

Jakým způsobem mi budou body následně odmazány?
Každý účastník obdrží po absolvování školení bezpečné jízdy Potvrzení o ukončení školení. S tímto Potvrzením a žádostí o odmazání bodů, se musí ve lhůtě 30 dní dostavit na příslušný obecní úřad, který mu následně body odečte ke dni absolvování školení.

Jaká je cena školení s možností odpočtu bodů?
Cena školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů je 3.890,- Kč vč. DPH, veškeré další informace o školení naleznete na www.odpocetbodu.cz nebo na telefonním čísle 476 449 976.