Nezaměstnanost neutěšeně stoupá, firmy prakticky zastavily nábor nových pracovníků či dokonce přistoupily ke snižování stavu zaměstnanců. Uchazeč o zaměstnání po otevření denního tisku už delší dobu pozoruje, že pracovních inzerátů ubylo. Na webových stránkách společností se sice inzeráty objevují, ale jejich autoři jsou zavaleni spoustou relevantních i nevhodných životopisů, vedených filozofií „ třeba to vyjde “. Personální agentury byly rovněž nuceny se ve světle finanční krize přizpůsobit novým složitým podmínkám a okolnostem, redukovat počet svých konzultantů v důsledku nedostatku volných pracovních pozic u svých klientů. Nenabízejí jakousi panaceu či širokou škálu možností uplatnění jako tomu bylo dříve, i když jejich význam z pohledu zprostředkování kontaktů a poradenství je neoddiskutovatelný a bezesporu nezaměnitelný. Jak tedy postupovat?

Jednou z možností uplatnění a získání zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy je účast v renomované mezinárodní týmové soutěži Global Management Challenge  www.czechgmc.cz

O co zde v krátkosti jde?  Každému zúčastněnému týmu je přidělena výrobní společnost, kterou musí dále strategicky rozvíjet s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za akcii. Každá skupina, do které jsou týmy rozděleny, tvoří vlastní konkurenční prostředí. Obchoduje se na trzích EU, NAFTA a internetu.  Účastníci se stávají manažerem „nanečisto“ s možností řídit firmu. Dostávají příležitost porovnat sami sebe s konkurencí ostatních studentů a manažerů. Co je ale velmi důležité z pohledu možnosti získání zaměstnání či alespoň stáže, je ta skutečnost, že tato soutěž probíhá v těsné součinnosti a pod patronátem prestižních mezinárodních společností jako je Deloitte, Microsoft, Skanska a Škoda Auto, jež jsou generálními partnery tohoto projektu. Tyto firmy a mnoho dalších jim přidělené účastníky monitorují, zahrnují do svých specializovaných programů, vyhodnocují jejich osobnostní předpoklady, týmovost, schopnost prosazovat své názory, jakož i potenciál stát se jejich vlastním zaměstnancem a obohatit jejich řady.

Microsoft, jako tradiční partner Global Management Challenge, studentům nabízí účast na speciálním informačním workshopu. Na každý tým pod patronátem této společnosti, který postoupí do druhého kola, dále čeká mentor v podobě jednoho člena z managementu firmy. Studenti se také mohou těšit na workshop plný praktických rad a tipů, na kterém si budou moci vyzkoušet zajímavou případovou studii pod vedením top manažerů společnosti a získat užitečné informace pro účely soutěže i pro své budoucí zaměstnání.

Příkladem takové studentky je Katarína Rohačeková z Vysoké školy ekonomické v Praze, která v loňském roce se svým týmem soutěžila za společnost Microsoft. Díky kontaktům ze soutěže tak získala příležitost nastoupit na stáž zaměřenou na rozjezd pilotního projektu zaměřeného na zapojení zaměstnanců do dobročinných aktivit a po skončení studií zůstat v rámci rozvojového programu MACH (Microsoft College Hires) na obchodním oddělení společnosti.

Sama Katarína přínos soutěže hodnotí těmito slovy: „Soutěž pro mě byla cennou příležitostí získat mnoho poznatků z praxe a setkat se se zkušenými manažery. Díky této soutěži jsem ale hlavně získala příležitost pracovat pro firmu, která v loňském roce vyhrála ocenění Zaměstnavatel roku. Pro firmu, která je mi blízká i díky dlouhodobé podpoře studentů prostřednictvím soutěže jako Global Management Challenge, Imagine Cup nebo dalších zajímavých programů jako DreamSpark nebo projektu Student to Business“.

Samozřejmě, že ne všichni účastníci soutěže získají touto cestou zaměstnání. V každém případě ale mají touto cestou možnost na sebe upozornit, zviditelnit se a dostat se do hledáčku společností, ke kterým by se jinak těžko propracovávali. Štěstí přeje těm, kteří mu jdou naproti. A to platí o to více v podmínkách finanční krize.

www.czechgmc.cz