Největší česká značka otvorových výplní VEKRA, která je součástí skupiny Window Holding, nabízí svým zákazníkům kompletní poradenství a zároveň garanci získání dotace z programu Zelená úsporám. Nově pro splnění podmínek získání dotace stačí splnit dílčí zateplení, díky kterému se sníží měrná roční spotřeba tepla alespoň o 20 %.

K takovému kroku mnohdy stačí výměna oken. Právě v této oblasti poskytuje VEKRA komplexní služby, a vlastník objektu tak získá okna s dotací nejjednodušším způsobem. Domácnostem zároveň pomůže s financováním jejich projektu – zákazníci tak zaplatí pouze částku, kterou nepokrývá dotace. Všichni zájemci o dotaci na výměnu oken mohou volat na bezplatnou telefonní linku 800 777 666.

Společnost VEKRA vyřídí všechny potřebné náležitosti včetně vypracování projektu a jeho podání na úřad. Pokud bude žádost o dotaci státem odmítnuta, poskytne VEKRA zákazníkovi na pořízení otvorových výplní slevu ve výši odpovídající neudělené dotaci. Zákazník tedy vedle standardních kroků při výměně oken předá firmě VEKRA plnou moc s ověřeným podpisem a maximálně 3 měsíce starý výpis z katastru nemovitostí, respektive list vlastnictví. Plnou mocí zákazník pověřuje společnost VEKRA zastupováním v řízení v rámci programu Zelená úsporám. Vše ostatní již za něj vyřídí pracovníci společnosti.

Více informací na http://www,vekra.cz/zelena_usporam/