Hlavní obsah
Alexandr Mitrofanov Foto: Milan Malíček

Očima Saši Mitrofanova: Nejslabší, máte padáka! Tak to Zeman vždy chtěl

Miloš Zeman není podle senátního bezpečnostního výboru schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. Je dezorientován a jedná bez koordinace s vládou. O návrhu zbavit Zemana funkce rozhodne Senát, případný verdikt o nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad by pak musela podle Ústavy potvrdit Sněmovna. Tvrzení výboru označil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček za útok na ústavnost, svobodu a demokracii.

Alexandr Mitrofanov Foto: Milan Malíček
Očima Saši Mitrofanova: Nejslabší, máte padáka! Tak to Zeman vždy chtěl

Senátní výbor má vysvětlení stručné, které najdete ve videu, a vysvětlení obsáhlé. Závěr analýzy, na jejímž základě schválil výbor své usnesení, obsahuje tyto pasáže:

„Z jednotlivých výroků a aktů jednání i celkových postupů Miloše Zemana je patrno, že tento není schopen vykonávat kompetence a povinnosti, vztahující se k výkonu funkce prezidenta republiky jakožto ústavního orgánu, jak jsou zakotveny v ústavním slibu prezidenta republiky, v Ústavě, ústavních zákonech tvořících ústavní pořádek, i v dalších zákonech. Nadto z jednotlivých výroků a aktů jednání i celkových postupů Miloše Zemana je patrno, že je dezorientován a není schopen jednat dokonce ani tak, aby se choval v souladu:
(i) se základními principy, na nichž je vystavěna Ústava, zejména principem dělby moci a z něho plynoucím principem neomezování jiných ústavních orgánů v řádném výkonu jejich ústavních pravomocí, kterými se naplňuje princip demokratického právního státu s příznačným respektem k občanským právům a lidským svobodám, jakož i v souladu (ii) s celkovou základní hodnotovou orientací Ústavy.“

Jinak řečeno senátní výbor chce sdělit, že Zeman je prezidentská zombie. Tento názor Senát jako celek buď schválí, anebo se s ním neztotožní. Má na to nárok? Má. Tady je starší, ale stále platný výklad, podle jakých ustanovení Ústavy se to může dít. Z toho vyplývá, že výkřiky hradního mluvčího jsou bezvýznamné.

Mlčení nebo rozčilení hlavy státu by však bylo nespravedlivé vůči zásadám Miloše Zemana. Opakovaně totiž zdůrazňoval, že jediným kritériem, podle kterého posuzuje politika, je úspěšnost. Nakolik je někdo úspěšný, se pozná vždy v politických srážkách. Senátoři svůj legitimní politický boj s prezidentem, kterého považují za zemského škůdce, právě zahájili. Zároveň je jasné, že ani v případě, že se pod toto hodnocení podepíše většina horní komory Parlamentu, neprojde návrh současnou Sněmovnou.

Ale kdyby se po změně v říjnových volbách ve Sněmovně našlo dost poslanců pro Ústavou předepsané odvolání Miloše Zemana nebo jeho zbavení prezidentských pravomocí, nebudou váhat, aby mu veřejně řekli: Nejslabší, máte padáka! To je pravý význam senátorského usnesení.

Bylo by to vůči Zemanovi fér, protože vždy měl za to, že slabší kusy musí z kola ven.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků