V Poslanecké sněmovně se řešila možnost homosexuálů uzavírat sňatky, nikoliv jen registrované partnerství. Došlo i na případnou změnu ústavy, která by definovala manželství jako výhradní svazek muže a ženy. Co se týká samotných sňatků, nevidím na tom nic špatného. Pokud se lidé berou z lásky a nikoliv z donucení, jsou ochotní mít také povinnosti a nejen výhody ze svazku plynoucí, měli by mít práva stejná, ať jsou jakékoliv sexuální orientace.

Je skutečně nenormální, aby heterosexuální partneři měli jeden po druhém možnost dědit, měli nárok na vdovecké důchody a homosexuální ne. Homosexuální menšina má krev stejně červenou jako my heterosexuálové, před zákonem jsme si rovni, mělo by se to tedy vztahovat i na institut manželství. Navíc v České republice proběhla odluka církve od státu už dávno, takže občanský sňatek by měl být umožněný všem občanům. Církevní sňatky jsou záležitost církví, je tedy na nich, koho chtějí oddávat. Do toho by jim zákony mluvit skutečně neměly.

Co se týká manželství jako svazku muže a ženy, to je zbytečné v ústavě kodifikovat. Šlo by to proti duchu výše zmíněné rovnosti všech před světským zákonem z hlediska práv i povinností. Velká otázka je samozřejmě výchova dětí. V tomto ohledu se mi zdá poněkud lichý argument odpůrců homosexuálních párů, že normální a zdravé prostředí pro děti je rodina skládající se jen a pouze z muže a ženy. Obzvláště v České republice, kde je rozvodovost 47 procent. Pro děti je navíc důležité, aby vyrůstaly v prostředí, které jim zaručí rozvoj talentu, materiálně je zajistí, dopřeje jim lásku a podpoří je.

Pokud se tedy najdou homosexuální páry, které dětem zajistí šťastné a nerušené dětství, budou se mít dotyčné děti lépe než jejich vrstevníci, kteří jsou třeba v dětských domovech. Nebo ještě hůře, vyrůstají s rodičem nebo rodiči, kteří třeba pijí, berou drogy nebo se o děti vůbec nestarají. Nějaké obavy z narušení sexuálního vývoje dítěte není třeba brát v potaz. Zaprvé obecně se přijímá jako dokázané, že homosexualita není nemoc, která se dá léčit nebo chytit. Zadruhé v době internetu by děti mnohdy možná mohly rodiče učit. Nejde jen o porno. Schválně, zkuste si pustit televizi na 24 hodin nebo projíždět běžné internetové stránky a nenarazit na zmínku o sexu.

Podtrženo, sečteno. Mě osobně, heterosexuálního muže žijícího v klasickém svazku muže a ženy, nijak neuráží představa, že by manželství mohlo být přiznané i homosexuálním párům. Registrované partnerství je divný název a nedivím se, že homosexuály uráží. Navíc jim nezaručuje práva jako sezdaným. Vymýšlet třetí cestu, tedy práva registrovaného partnerství srovnat s manželskými, ale názvy nechat odlišné, mi přijde jako zbytečné komplikování v duchu chytré horákyně. V jiných zemích, které manželství povolily, se nic strašného také nestalo.

Zavedením manželství homosexuálních párů, tedy naplněním rovnoprávnosti před zákonem, by celá věc měla skončit. Jedná se přece o zrovnoprávnění, ne zavádění práv homosexuálů na úkor zbytku společnosti.