Ale, milí čtenáři, bohužel fakt NE.

Snaha udělat ze škol ideologickou nalejvárnu pro děti a mládež – to není, že slyším trávu růst nebo že trend je takový nebo makový. Současní vládci resortu, dle pokynů svých evropských a neziskových „nadřízených“ do toho jdou skutečně prsama.

Nedávno vydala Česká školní inspekce materiál, který popisuje implementaci „Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech“. Tyhlety nadpředměty se odborně nazývají (teda odborně ne, nazývají se tak hatmatilkou Rámcových vzdělávacích programů) „průřezová témata“. A ty musí školy začlenit do různých předmětů, pak se to zkouší u maturit, je z toho středoškolská „odborná“ činnost – zkrátka je to narvaný normálně do škol.

O co jde?

Nedávno jsem tu psal o komedii Černí baroni. „Řekněte nám tři hlavní zdroje lidovědemokratické armády! Ááá – třeba támhle vojín Kefalín!“

I globální a rozvojová témata (má to i správnou bolševickou zkratku – GRT) mají tři hlavní zdroje. Je to Multikulturní výchova, Udržitelný rozvoj a environmentálně-ekologické cosi a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Jako vážně – vaše dítě chodí do školy a tam ho budou v různých předmětech (zeměpis, dějepis, občanka – možná i jinde) učit správným postojům k multi-kulti. A nebudou ho učit normálně logicky myslet – budou ho učit myslet v evropských souvislostech.

Školy musí vytvořit pozici koordinátorů. Koordinátor pro evropské a globální myšlení a tak, kteří budou dohlížet, zda jsou tato témata začleněna do výuky v různých předmětech a správně uvědoměle a energicky vyučována.

Česká školní inspekce popisuje ve zprávě, že 30 % škol již koordinátory jmenovalo a 70 % ještě ne.

Koordinátor multikulturní výchovy, ty vago. Jako fakt vážně.

Tohle neměl ani bolševik za mého mládí. Občas byla soudružka učitelka na občanku „zanícená“, ale ta druhá třeba měla už děti vlastní a tolik to neprožívala. Ale že bychom měli ve škole koordinátora marxismu-leninismu a koordinátora boje proti metalistům a vlasáčům – to jako fakt ne.

Jak daleko je od tohodle k polpotovským převýchovným komunám? Mimochodem Pol-Pot by se hodil na školního koordinátora trvale udržitelného environmentálního rozvoje – ty komuny byly zcela zemědělské. Sice tam povraždili asi dva milióny lidí přitom, no ale – o tom učit zas v dějepisu tolik nemusíme.

Přeji vám všem úspěšný školní rok a co nejvíce ředitelů-Švejků, kteří ty koordinátory jmenují jen tak naoko.

S.O.S. – spaste naše duše.