Pan Konvička pracuje jako vysokoškolský učitel oboru entomologie (hmyz a motýli). Kromě toho je ale také nejviditelnější osobou občanské iniciativy „Islám v České republice nechceme“, jejíž facebooková stránka má přes 110 000 podporovatelů.

O honění motýlů po louce či mírumilovnosti vyznavačů islámu si můžeme myslet leccos. Ale přijít o práci je v dnešní, hospodářskou krizí zmítané Evropě velmi nemilá věc.

Měl bych proto pro pana docenta manuál, jak se správně akademicky chovat, aby se na pořad jednání kádrové komise již nikdy nedostal a práci ve školství měl jistou:

1)      Bojujte za práva hmyzu proti lidem.
Požadujte uzavření Šumavy před turisty, lyžaři a cyklisty. Napadejte (spolu s dalšími aktivisty) místní dřevorubce při kácení uschlých stromů. Braňte kůrovce.

2)      Falšujte výsledky vlastního výzkumu, pokud to fakultě přinese finanční granty.

3)      Poskakujte na veřejnosti s transparentem „Jsem katolicko-entomologická buzna“.
Je lepší být profesorem v Praze než docentem v Budějicích, ne?

4)      Dávejte výborné známky dětem krajské vrchnosti, poslanců, právníků, lobbistů a vůbec vlivných lidí – přestože nic neumějí a měly by propadnout. Popřípadě obratně intervenujte v jejich prospěch u kolegů. Podobně opečovávejte studenty, kteří nechtějí studovat, zato jsou aktivní ve fakultní politice – mají reálnou šanci do akademického senátu.

5)      Veřejně označujte prezidenta republiky ožralým prasetem a hnědorudým šmejdem.

6)      Do televize choďte jen na vyzvání spřátelených redaktorů a snažte se vyjádřit jejich myšlenky a postoje, nikoli vlastní. (Jako rozhovory v televizi za bolševika. Není to tak těžké.)

7)      Hlásejte nenávist k ruskému národu a vyzývejte k válečnému tažení. (Agresivněji, než když jste mluvíval o islámu + upravit reálie: např. nemají Mohameda, ale Putina.)

8)      Napadejte veřejně univerzitu za malé zastoupení žen, menšin atd. ve vedoucích funkcích.

9)      Napište vědeckou práci „Václav Havel a jeho přínos k poznání motýlů Trutnovska“.

10) V pravý čas (ne příliš brzy ani pozdě) vyměňte sluníčkovou ideologii evropského multikulturalismu za islámskou teokracii, čínský komunismus, nacismus či něco jiného – podle budoucí situace.

Budete vzorným vysokoškolským pracovníkem a také mediální morální autoritou.