Tento desítky let starý románový bestseller reaguje na kolektivistické tendence 20. století a jedná se o chmurnou vizi vývoje společnosti. Stále vyšší daně, dotace, předpisy a „vyrovnávací“ zákony začínají ničit lidi, kteří táhnou zemi kupředu. Lidi, kteří pracují a dělají z ničeho něco. Pionýrské podnikatele. Lidi odvážné a cílevědomé. Ti v románu reagují hromadnou rezignací a výsledkem je rozvrat a vznik něčeho podobného sovětskému Rusku. (Odtud Randová v dvacátých letech uprchla do USA.)

Něco se mi v románu zdálo až přepjaté, ale pak jsem včera, jako každý týden, obdržel plán jednání vlády České republiky na tento týden.

A víceméně by se to do knihy naprosto hodilo.

Posuďte sami:

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie); předkládá ministr školství

„Inteligentní specializace“ – hmm, existuje nějaký zastánce „debilní specializace České republiky“? Kromě tedy vládními pobídkami lákaných investorů na všelijaké krátkodobé montovny?

Ale citujme, akorát jsem vytučnil výrazy, které mne zvlášť zaujaly:

„Cílem RIS3 strategie je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni … Regionální dimenze Národní RIS3 strategie je zajišťována 14 krajskými přílohami, které zpřesňují národní priority v návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje. …“

Je zde jediný čtenář, který si myslí, že to bude fungovat?

Program ZÁRUKA 2015 až 2023; předkládá ministr průmyslu

„Tento program bude plnit doplňkovou funkci k programům financovaným z Evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlašovaným zejména v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci programu budou speciálně podpořeni sociální podnikatelé.“

Zde jsou zajímavé dvě věci. Zaprvé to bude stát daňové poplatníky skoro 5,5 miliardy korun!!

Zadruhé, co to jsou „sociální podnikatelé“? Ti, kteří nedosahují zisku? Ti, kteří prodávají levné zboží? Nebo podnikatelé zadlužení a chudí? Nebo podnikatelé, členové nějaké „sociální“ strany nebo hnutí? Snad kdyby se jednalo o zaměstnávání lidí s hendikepy, ale na takováto daňová zvýhodnění již zákon dlouho pamatuje. Navíc 5,5 mld. jsou obrovské peníze.

A takhle je možno číst celou agendu: „vytvoření Fondu pro podporu zabezpečení škol“; „dle NKÚ – cíle nastavené u jednotlivých komunikačních kampaní na podporu značek „Klasa“, „Regionální potravina a „vína z Moravy, vína z Čech“ nebyly ve většině případů konkrétní, neobsahovaly výchozí ani cílové hodnoty“; "Peněžní prostředky státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru".

Mílovými kroky k prosperitě. Nebo spíš nečtěte tu knihu Ayn Randové – dostali byste depresi.