Jirásek vedl zaníceného hraběte k průzkumu hradní ruiny v touze po pokladu. Ruina byla i úkrytem tajných bratří, kteří koncem 18. století se zápalem vpravdě evropským dodávají evangelickou literaturu do Čech. Jde o dobu, kdy se začalo prosazovat osvícenství a Josef II. posléze prosadil toleranční patent, umožňující svobodu vyznání.

Z doby útlaku měli tajní bratří na hradě skrýš s kalichem a vzácnými knihami. K té se hrabě propracuje nákladnými výkopy a zjistí, že to, co našel, je poklad jen pro ony tajné bratry. Pro něj nic neznamená. Hodnoty a svoboda nebyly tím, co hledal. Chtěl zlato. Tajní bratří mají naopak zcela jiné hodnocení. Jirásek mistrně popisuje jejich zoufalství, že by se měly knihy obsahující jejich etické principy a touhy stát obětí plamenů. Doba však již pokročila a díky císaři a evropskému vývoji – onomu osvícenství – se zachránili jak bratří, tak jejich knihy a kalich.

Pro ty, kteří snad neporozumí náboženské touze tajných bratří a potřebují to jednodušeji, postačí připomínka pohádek drdovského typu, kde chamtivec proběhne tři jeskyně, měděnou, stříbrnou a zlatou, a všude vyhodí předešlé hodnoty a nacpe si do kapes ty zdánlivě lepší. Když pak vyleze na světlo světa, promění se jeho nachamtěné poklady v uschlé listí. Obě metafory se k naší diskusi o sankcích hodí.

Že prý sankce nepůsobí! Inu, počkejme. Že se kšeft nemá míchat s politikou! Inu, ještě uvidíme, zda obchodování s dynamickými zeměmi, jako je třeba Čína, má tu potřebnou stabilitu. Co když řadoví Číňané, nebo třeba po nějaké době i Rusové, přijdou na to, že pro ně něco znamenají i osobní svoboda a nějaké ty další individuální hodnoty? Pak jsou ti naši dnešní partneři titam a my budeme muset hledat nové. Právě z této perspektivy bychom měli porozumět tomu, co to znamená, že Evropská unie je hodnotové společenství – a musíme porozumět oběma slovům tohoto výrazu.

Když se posléze naučíme onen pohled přes hodnotové brýle, zastydíme se za prošustrované peníze z vlastní minulé rozhazovačné periody a nastavíme záchrannou síť pro ty, kteří by kvůli prosazování hodnot směrem na východ sankcemi mohli utrpět. Když jsme měli na ty minulé podvody, budeme mít i na onu zdaleka menší sumu kvůli principům.