V republice je čím dál více správního rozhodování, soudů, zákonů a předpisů. No a tak logicky je čím dál více lidí nespokojeno či hrubě nespokojeno s různými rozhodnutími či úkony státních, krajských či obecních orgánů.

Řešením by bylo některé předpisy rušit či omezit. Namátkou: Proč si člověk třeba nemůže bez razítka pokácet vlastní strom na vlastním pozemku? Řešením není, že vznikne další úřad (ombudsman) s budovou, řidiči, vrátnými, počítači … štědře placený námi, daňovými poplatníky. (Mimochodem, je nás čím dál méně.)

A ten jeden ombudsman má jako upozornit na všechny ty tisíce nesprávností a chyb, které v chodu státní správy nastanou? Nebo je nějak napravit? Přestože už máme složitý systém nadřízených institucí, odvolání, případně soudů, policie nebo z druhé strany zase novinářů, médií, občanských sdružení a podobně? Přestože ombudsman nemá takřka žádné pravomoci?

To snad chápe i malé dítě, že ta pozice je totálně k ničemu – snad jen trochu (ale za velmi vysokou cenu) snižuje nezaměstnanost – totiž samotného ombudsmana a zaměstnanců jeho úřadu.

Nedosti na tom – nově máme zavedenu funkci „školského ombudsmana“, které se chopil stranický kolega pana ministra.

Do resortu školství nasypeme my občané (pomocí všemožných daní) skoro 140 miliard korun ročně. Děláme to dobrovolně, ale patrně si všichni přejeme, aby tato obrovská suma přispěla vzdělání konkrétních dětí. A aby tomu tak bylo, musí ty peníze skončit u těch dětí někde blízko – to je přímo v jejich školách, u jejich učitelů…

Naopak nesmějí skončit u parazitů školského systému, úřadů, akreditovaných školitelů, tvůrců 1001 informačních systémů, projektů, komisí a dalších chytráků.

Kam podle vás patří školský ombudsman? Do kterého z předchozích dvou odstavců?

Co bude školský ombudsman řešit?

„Chládkovi pomohu řešit šikanu,“  vyjádřil se sám nový úředník – Eduard Zeman.

„Není v silách ministerstva a České školní inspekce vyřešit všechny problémy a dotazy, které se nám hromadí,“ vysvětlil nově vyhozené milióny (desítky miliónů?) korun ministr Chládek.

Hm, dle prvního údajného účelu by se možná hodil na funkci Chuck Norris, protože si nedovedu představit zrovna lehce suchopárného úředníka Zemana, jak se zrána plíží na školní dvůr a tam tvrdě a mužně zasahuje proti šikaně. A kolik škol denně a ročně takto navštíví? Nebo vyčká, až mu to přijde přípisem? Ale když už je šikana řešena (že by se o ní dozvěděli i na ministerstvu), tak to už je případ přece z nejhoršího venku. Strašné na šikaně je právě to, že probíhá za zády a za nezájmu některých učitelů.

A co komentovat na druhém výroku? Nejvíce mě na něm fascinuje, že to ministrovi projde, že to novináři (já to četl na IDnes) otisknou, a nikdo z nich se nad tím nepozastaví.

„Nejsme schopni vyřešit všechna oznámení o krádežích, a tak zřizujeme novou funkci policejního ombudsmana. Mohl by sloužit i jako mediátor,“ by řekl ministr vnitra. „Chovancovi pomohu se sprejery,“ by dodal policejní ombudsman.

„Nejsme schopni zajistit očkování pro všechny děti, a tak zřizujeme funkci očkovacího ombudsmana,“ řekl by ministr zdravotnictví. „Budu se snažit, aby ty injekce děti tolik nebolely,“ dodal by očkovací ombudsman.

Vážení občané, plátci daní, uvítejme třetího ombudsmana (ještě jednoho hodnotného mají České dráhy) mezi námi!!

Jistě přijdou brzy další.