Velmi zajímavá studie také zjistila, že mnoho Angličanů nevěnuje člověku na lince úplnou pozornost a během telefonátu se věnuje i jiným věcem, než pouze konverzaci.

Jedna desetina respondentů dokonce přiznala, že od sluchátka odchází a nechává vypovídat protějšek do větru a plných 62 procent telefonujících pokračuje ve sledování televize. Navíc každý dvacátý Angličan byl už v životě telefonátem natolik znuděn, že při něm usnul.