Byl také první, kdo si hlavu oholil. Prohlašoval, že tento krok je dobrý jak z hlediska hygieny, tak i z marketingových důvodů. Presecan řekl: "Sám jsem si oholil hlavu a požádal o to i všech mých šedesát zaměstnanců. Nabídl jsem jim 2 500Kč jako stimul. A udělali to všichni, muži i ženy.

"Myslel jsem, že by to bylo více hygienické a nové vzezření by také bylo dobrou obchodní známkou pro náš podnik. Zvláště podoba mezi oholenými hlavami a chleby, které pečeme, je velmi úderná," řekl Presecan.