"Parlament jednohlasně vyzval vládu ke zvýšení kvóty," prohlásila ministryně rybolovu Helga Pedersenová. V uvedeném počtu jsou zahrnuti i kytovci, jež velrybáři nestačili zabít v rámci letošního povolení.

Mezinárodní velrybářská komise vyhlásila na lov plejtváků moratorium, Norsko je ale od roku 1993 přesto loví a argumentuje, že údajně hrozící přemnožení kytovců by vedlo k úbytku ryb.