Že je živý se ukázalo až poté, kdy se v listopadu podrobil operaci na chirurgickém oddělení nemocnice v Prostějově. Protože uváděl až patnáct různých jmen, lékaři se s požadavkem na ověření jeho identity obrátili na Policii ČR. Ta ho pak podle staré fotografie identifikovala v archivu evidence občanských průkazů.

"K jednání jsme dostali podnět od policie a sdělení rodinného příslušníka, že muž žije. Protože šlo o záležitost, která nesnese odkladu, rozhodli jsme okamžitě přesto, že věc byla v agendě soudce, který je nyní na dovolené," informovala předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti Marie Chmelařová.

Podle soudkyně bude nyní muž muset znovu žádat o vydání občanského průkazu. Františku Bébarovi svítá i naděje na vyplacení důchodu nejméně za poslední tři roky zpět.

"Podle zákona o důchodovém pojištění nezaniká nárok na důchod uplynutím času. To znamená, že občanovi, který splňuje zákonné podmínky nároku na důchod a nepožádá o jeho přiznání, získaný nárok nezanikne ani nedojde k jeho promlčení," uvedla na dotaz Práva odborná tisková pracovnice České správy sociálního zapezpečení v Praze.

"Jinak je tomu s nárokem na výplatu důchodu, která zaniká uplynutím tří let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Pokud byl tedy pan Bébar k roku 1990, od kdy byl prohlášen za mrtvého, důchodcem, a nárok na důchod trvá bez přerušení dosud, pak se jeho výplata uvolní tři roky zpět ode dne, kdy požádá o její obnovu," doplnila Fraňková.