V malém městě pod vrcholky Alp se každoročně odehrává slavnostní jmenování nově zapsaných žáků do školy. Tento týden mezi zapsanými zazněla i jména jako Baa-bete či Saute-Mouton. Patřila ovcím, které k zápisu nahnal místní pastevec Michel Girerd.

„Národní vzdělání, to jsou bohužel jenom čísla. Takže když nám teď vzrostla čísla, tak jsme v pohodě,“ uvedla Gaëlle Lavalová, jedna z rodičů, kteří za nezvyklou inciativou stojí. Rodiče protestují proti tomu, aby jedna z jejich jedenácti tříd byla zrušena.

Počet žáků v jednotlivých třídách by tak totiž stoupl z dosavadních 24 na 26. To je nad doporučeným limitem, který prezident slíbil v rámci své politiky zachovat.

Na zápisu byly děti ze svých nových „spolužáků“ nadšené, v lavicích je ale příští školní rok nejspíš neuvidí. Není ale vyloučeno, že pokud protesty neustanou, budou se s nimi setkávat minimálně před školou.