Podle chovatelky Sandie Hedegård Munckové se matka mláděte nejspíš koupala a hlídání bylo na samci. Ten ovšem nejevil o své dítě velký zájem. „Prostě ho nechal a ten pár tučňáku si řekl, to je ale škoda, my si ho vezmeme,“ uvedla chovatelka.

Biologický otec si prý vůbec nevšiml, že mládě zmizelo, za to matka po něm velmi úzkostlivě začala pátrat, dokud ho nenašla. Předání do péče původních rodičů se ovšem neobešlo bez hádek a šarvátky, noví rodiče se ho vzdát nechtěli, i když nakonec svolili a matce ho předali.

„V divočině je pro tučňáky přirozené, že s mládětem vždy jeden z rodičů zůstává a neopouští ho,“ tvrdí expert Dyan de Napoli. Otec se podle něj proto nezachoval příliš zodpovědně, přestože vše dobře dopadlo.