„Je pocta je vůbec vidět,“ sdělil potěšený potápěč agentuře Caters TV. Úhořovce se mu podařilo zachytit na krátký okamžik, kdy se celá kolonie rozhodla nakrmit. Jakmile se potápěč dostal jen o trochu blíže, fascinující podvodní tvorové zase okamžitě zmizeli do svých komůrek v písčitém dně.

Úhořovci obývají teplé vody Indického, Tichého i Atlantského oceánu a dorůstají délky zhruba čtyřiceti centimetrů. Žijí v koloniích čítajících až několik set jedinců, kterým se někdy říká rovněž zahrady (odtud anglický název garden eel).

Mají velice dobře vyvinutý zrak, a kromě toho dokáží vycítit i vibrace, které potápěč produkuje vypouštěním kyslíku. Zachytit je tak vyžaduje opravdu notnou dávku štěstí.