Při testech použili vědci nástroje obdobné těm, se kterými manipulovala i zmíněná vrána novokaledonská. Kakadu ale při manipulaci a tvorbě předmětů ukázal neuvěřitelně kreativní myšlení na to, že podobné věci se v jeho přirozeném prostředí absolutně nevyskytují.

„Pro takové chování nemají papoušci silné predispozice. Nestavějí si hnízda, a proto není potřebné, aby uměli manipulovat s nějakými předměty, přinejmenším ne na úrovni celé populace či druhu,“ tvrdí Alice Auerspergová z týmu výzkumníků. Dodává, že kakadu projevil skutečně překvapivé chování, protože neexistují žádné záznamy, že by v divočině něco podobného dělal.

Chytřejší než děti

V testech byl papoušek podroben několika zkouškám. Například si měl poradit s otevřením malé nádoby, ve které bylo schované jídlo a která byla opatřena malou klikou.

Další testy byly obdobné. Spočívaly zejména v otevírání různých nádob s potravou. Mnohdy si papoušci museli nástroje z několika předmětů – například z háčku a lepenky – vyrobit, aby se k jídlu dostali. Jednou musel kakadu okousat větvičku nebo precizně oddělit kus kartonu a zkombinovat několik schopností.

Auspergerová dodává, že debaty o nejchytřejším opeřenci budou asi i nadále pokračovat, nicméně papoušek i vrána kaledonská svou inteligencí už tak předčili lidské děti.