Přes deset tisíc metrů dlouhý a dvacet metrů široký proud lávy kličkoval po jižním svahu Kilaueay několik týdnů, než dosáhl vodní hladiny. Žhavá láva při zchlazení vodou vytváří obrovské chocholy páry, a láká tak k fotografiím turisty ze všech koutů světa.

A právě kvůli turistům vydaly úřady speciální brožuru s doporučeným chováním v blízkosti žhnoucí lávy. Ta prý pro obyvatele měst nepředstavuje žádné riziko, pobyt kousek od místa, kde se láva hrne do vody, však může být velmi nebezpečný.

Přes všechna varování však sociálními sítěmi kolují fotografie zvědavců pohybujících se v přímé blízkosti horkého nebezpečí. Oblíbeným se na sítích stal i záběr do kráteru vulkánu. Láva připomíná smějící se obličej.

Kilauea je jedna z pěti štítových sopek na Havaji a patří mezi nejaktivnější vulkány světa. Havajané ji ve svých legendách označovali jako místo, kde sídlila bohyně ohně Pele.