V údolí dvě hodiny jízdy od Kapského Města mohou turisté tato zvířata, která vypadají, jako by právě vystoupila z knihy pohádek, potkat. Mají černé a bílé pruhy od čenichu po břicho a vzadu jednotnou, světlou srst.

Zebra kvaga v Jihoafrické republice.

Je to kvaga, poddruh zebry. Tato zvířata v 19. století z přírody vymizela, neboť je zmasakrovali v koloniálním období lovci. Poslední kvaga zahynula v amsterodamské zoologické zahradě v roce 1883.

Malé stádo zpola pruhovaných zvířat je plodem práce hrstky vědců. Ti 30 let rozmnožovali zebry, které byly méně pruhované než ostatní, aby soustředili potřebné geny. Pátá generace je ve všech bodech podobná zebře kvaga.

„Snažili jsme se v malém měřítku opravit ekologickou škodu, abychom mohli opět spatřit toto pěkné zvíře, které kdysi v Jihoafrické republice žilo,“ vysvětluje profesor klinické biochemie na penzi Eric Harley.

Kontroverzní projekt

Projekt zahájil dnes již zesnulý expert na přírodní historii Reinhold Rau, který dal analyzovat vzorky kůže zeber kvaga z Jihoafrického muzea v Kapském Městě. Zjistil, že DNA tohoto zvířete je stejná jako u zebry stepní, až na genovou mutaci způsobující odlišné pruhování – podobně, jako je tomu v případě rozdílné barvy očí u lidí –, a rozhodl se, že zebru kvaga oživí. Kritika na sebe nedala dlouho čekat. Někteří experti na biologii v tom vidí marketingový tah a zbytečné zasahování do přírody.

„Není to genetické inženýrství,“ hájí se profesor Harley. Neklonujeme, neděláme transfery embryí... Jde o pouhý projekt selektivní reprodukce. Kdyby šlo o jiný živočišný druh, neměla by tato myšlenka žádný smysl a byla by neospravedlnitelná,“ dodává.

Jsou úspěšní

Pro uklidnění kritiků byla nová zvířata oficiálně pojmenována Rauova kvaga, aby se odlišila od svých vyhynulých předků.

Ředitel programu Mike Gregor uvádí, že do projektu je zahrnuto celkem 100 zeber, z nichž šest ze čtvrté a páté generace lze považovat za skutečné zástupce vyhubeného zvířete. „Takové druhy projektů vždy vyvolávají polemiky. Nikdy se všichni vědci neshodnou na tom, co je správné. Kvaga se každopádně vrací. Projekt je mimořádně úspěšný,“ řekl.