Po dodržení doby 30 sekund se prostor či objekt, na který spočine lidský zrak, vlní a pohybuje, jako po požití halucinogenních drog, například LSD.

Epileptikům lékaři nedoporučují, aby se dívali na obrázky nebo videa navozující optické iluze.

Laicky řečeno je optická iluze či klam nesprávným vnímáním reality. Lidské oko vnímá daný obraz, kdežto mozek ho interpretuje jinak, než je reálně zobrazen. Většina optických iluzí je založená na nesprávném zobrazení nebo chybném vnímání prostoru.

Populární jsou i iluze trojrozměrné. Na tomto videu se původně plochý objekt na papíře změní v reálný.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zdánlivě jednoduchá optická iluze překvapí nečekaným zvratem