Ballarat je významným australským nalezištěm zlata. Už se tu sice netěží tolik, jako během zlaté horečky v druhé polovině 19. století, ale předpokládá se, že v oblasti stále jsou neobjevená naleziště žlutého kovu.

Není proto překvapením, že se právě u tohoto australského města podařilo najít tak vzácný valoun. „Zlatu se věnuji už přes 20 let a nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl Cordell Kent, majitel obchodu se zlatem v Ballaratu.

Nálezce nechtěl zveřejnit své jméno, Kent ho ale zná a objev mu přeje. Údajně totiž zaplatil hodně peněz za kvalitní detektor kovu a doufal, že nálezy zlata mu pomohou se splacením jeho domu.

Hodnota hroudy, kterou objevil v hloubce 60 centimetrů, ještě musí být určena, ale podle prezidenta Důlní a hledačské asociace Malcolma Matthewse je zlato z oblasti Ballaratu většinou velmi kvalitní. Neznámý šťastlivec tak zřejmě nebude mít se splacením svého domu problém.