Cílené vyrábění nástrojů zatím bylo zjištěno například u vran novokaledonských, které jsou schopny řešit i různé logické úkoly. Nástroje k překonávání překážek je schopen použít i papoušek nestor kea, ale neumí si vyrobit své vlastní. Kakadu Figaro je tak mezi papoušky průkopníkem.

Unikátní schopnost byla u Figara zjištěna náhodou. Kamínek, se kterým si hrál, mu spadl na druhou stranu mříže. Kakadu se na něj snažil dosáhnout zobákem a drápy, ale kamínek byl mimo jeho dosah. Po několika neúspěšných pokusech sebral Figaro třísku z podlahy, zapřel si ji o zobák a kamínek dostrkal blíž k sobě.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vrána novokaledonská si z drátku vyrobila háček, aby jím mohla vytáhnout potravu. Zdroj: Youtube.com

Tým vědců z Oxfordské univerzity, Vídeňské univerzity a německého ornitologického institutu Maxe Plancka poté provedl sérii testů, při kterých umístil za mříž ořechy a pozoroval, jak se papoušek zachová.

Při prvním pokusu se Figaro snažil dosáhnout na ořech třískou, která byla moc krátká. Kakadu proto začal z prken oddělovat zobákem větší třísky. Když měly správnou velikost, tak je použil na vyproštění potravy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Papoušek nestor kea dokáže vyřešit i složitý hlavolam. Zdroj: Youtube.com

Vědci opakovali pokus desetkrát během tří dnů. Figaro uspěl ve všech případech, a to jak ve vyrobení nástroje, tak v získání ořechu. Během testů se také ukázalo, že doba, kterou kakadu potřeboval k vytvoření třísky, se s každým pokusem zkracovala.

„Důležité je, že po prvním nástroji Figaro podle všeho přesně věděl, co dělá, a při dalších pokusech už neváhal,“ vedoucí studie Alex Kacelnik.