Oheň podle záchranářů vzplál v noci na pondělí kvůli zkratu na dvorku rodinného domu. Sedm hus začalo hlasitě kejhat a narážet do stěn kůlny ve snaze uniknout plamenům. Halas probudil hospodáře, který přivolal hasiče, ti během čtvrthodinky oheň uhasili.

Obytné stavení se podařilo zachránit, samy husy však zahynuly pod střechou kůlny, která se během požáru zřítila.

Podle legendy ve čtvrtém století před naším letopočtem Galové vtrhli do Říma, jehož obyvatelé se spasili útěkem na opevněný vrch Kapitol. V noci se nájezdníci pokusili pevnost obsadit, ale před útočníky šplhajícími po příkré skále varovaly obránce husy z nedalekého chrámu. Římané výpad odrazili, ale po dlouhém obléhání se nakonec museli vykoupit.