Zvrásnění kůže se u zkoumaného muže objevilo poprvé před dvěma lety. Pacient sice měl duševní vadu, ale jinak neprojevoval žádné další symptomy. Struktura na hlavě je většinou měkká a nemůže být vyrovnána tlakem. V místech, kde kůže ztloustne, často dojde ke ztrátě vlasové pokrývky.

„Tento stav může být spojován s určitými vzácnými genetickými onemocněními, ale většinou se objevuje sám o sobě,“ řekl k článku lékař Josh Zeichner ze zdravotního centra Mount Sinai v New Yorku.

Cutis verticis gyrata je velmi vzácné onemocnění, lékaři se proto snaží získat z každého jeho výskytu co nejvíce informací. Zatím mohou s určitostí potvrdit, že se nejedná o vrozenou vadu.